Mobirise

Gezinstherapie

Ieder gezin kent zo wel zijn eigen problemen. Kinderen vliegen elkaar in de haren, pubers zoeken de grenzen op of je bent het oneens met je partner over de opvoeding. Voor de meeste gezinnen misschien wel herkenbare situaties. Het is echter wel belangrijk om er samen over te blijven praten en tot goede oplossingen te komen.
Wanneer dit niet lukt en het tot te veel irritaties leidt, kan gezinstherapie de uitkomst bieden. In gezinstherapie staan de relaties binnen het gezin centraal. Er wordt vooral gefocust op de sterke kanten van het gezin.
Er wordt gezocht naar mogelijkheden om minder helpende manieren van met elkaar omgaan te verminderen, door sterke kanten en mogelijkheden binnen het gezin te benutten en uit te breiden.
Samen onderzoeken we welke manieren jullie helpen om elkaar weer te steunen en te begrijpen en het plezier terug te vinden in het gezin.
We gaan onderzoeken hoe jullie op elkaar reageren en hoe daardoor de problemen in stand worden gehouden.
Er is aandacht voor de verschillende rollen, posities en verwachtingen van elkaar in het gezin.
Het doel van de therapie is dat iedereen binnen een systeem zich bewust wordt van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben.

© Copyright 2023 Praktijk-Sas-Verbindt Relatietherapie en Systeemtherapie Eibergen.
Sascha Jansen Relatietherapie Achterhoek en Twente.
Alle rechten voorbehouden

Mobirise page maker - Details here